Cello

Domenico Montagnana

„AUREUS“ (own Model)                 

Body length: 75,0 cm
Body stop: 40,0 cm

Neck stop: 28,0 cm

Domenico Montagnana

"GRANDE“ (own Model)

Body length: 75,7 cm

Body stop: 40,0 cm

Neck stop: 28,0 cm

Grancino

„Martina Schucan“
Body length: 76,0 cm

Body stop: 40,0 cm

Neck stop: 28,0 cm

Domenico Montagnana 1735

„Pergamenschikow“
Body length: 74,5 cm

Body stop: 40,0 cm

Neck stop: 28,0 cm

Domeico Montagna

1739 „Sleeping Beauty“

Body length: 74,9 cm

Body stop: 36,1 cm

Neck stop: 26,7 cm

Antonio Stradivari

1700 „Cristiani“

Body length: 75,7 cm

Body stop: 40,0 cm

Neck stop: 28,0 cm

Additional:

  • Antonio Stradivari 1710 „Gore-Booth“

  • 7/8 Cellomodell 1997 „Helene“

  • Andrea Guarneri 1692

Viola

Andrea Guarneri 41 cm

1667 „Conte Vitale“

Body length: 41 cm

Body stop: 21,6 cm

Neck stop: 14,4 cm

Andrea Guarneri 41,5 cm

1667 „Conte Vitale“

Body length: 41,5 cm

Body stop: 21,9 cm

Neck stop: 14,6 cm

2003 „Hender“ (eigenes Modell)

2003 „Hender“

(own Model)

Body length: 42 cm

Body stop: 22,5 cm

Neck stop: 15 cm

Paolo Maggini (langer Korpus mit kleiner Mensur!)

Paolo Maggini

(long body - short string length)

Body length: 42,5 cm

Body stop: 21,6 cm

Neck stop: 14,4 cm

Violin

Joseph Guarneri del Gesu

„Plowden“
Body length: 35,5 cm
Body stop: 19,5 cm
Neck stop: 13,0 cm

Joseph Guarneri del Gesu

1733 „Kreisler“
Body length: 35,6 cm
Body stop: 19,5 cm
Neck stop: 13,0 cm

Antonio Stradivari


Antonio Stradivari

1715 „Emperor“

Body length: 35,6 cm

Body stop: 19,5 cm

Neck stop: 13,0 cm